ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Sanácia gréckokatolíckeho chrámu
  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • obvodová pilótová stena

  • injektáž podzákladia

  • drenážna clona

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.