top of page

ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Sanácia gréckokatolíckeho chrámu
  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • obvodová pilótová stena

  • injektáž podzákladia

  • drenážna clona

zemplinska_teplica_box.jpg
zemplinska_teplica_box_mobile.png
bottom of page