top of page

TREBIŠOV

Zvýšenie stabability násyp. tel. ŠRT Maťovce - Haniska p/K v km 41,515 - 41,565 a v km 41,640 - 41,701
  • Inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia -  prístupová cesta

-  drenážne rebrá

-  pracovné plošiny

-  kotvená pilótová stena

-  stabilizačný zásyp

-  odvodňovacia priekopa

bottom of page