STRÁŽSKE - NIŽNÝ HRABOVEC

Poruchy, poruchy ľavého svahu žel. zárezu v km 3,970 – 4,040
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.