top of page

STRÁŽSKE - NIŽNÝ HRABOVEC

Poruchy, poruchy ľavého svahu žel. zárezu v km 3,970 – 4,040
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

strazske_nizny_hrabovec_box.jpg
strazske_nizny_hrabovec_box_mobile.png
bottom of page