RUSKOV

Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K ŠRT v km 67,500 - 67,700

Zvýšenie stability násypového telesa, sanácia havarijného zosuvu:

  • Inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia -  prístupová cesta

-  subhorizontálne odvodňovacie vrty

-  pracovné plošiny

-  kotvená pilótová stena

-  stabilizačný zásyp

1/4

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.