top of page

RUSKOV

Stabilizácia zvážlivého územia na úseku trate ŠRT Maťovce - Haniska p/K km 67,000 - 67,400

Geologický prieskum havarijného zosuvu, sanácia havarijného zosuvu:

  • vrtné práce, stabilitné výpočty, návrh sanačných opatrení

  • vypracovanie realizačnej PD sanácie

  • kotvená pilótová stena, subhorizontálne odvodňovacie vrty, povrchové odvodnenie

bottom of page