PUSTÉ POLE - LIPANY NR

Poruchy žel. násypu v km 67,550 – 68,000
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • odvodnenie územia

  • drenážna clona

  • subhorizontálne odvodňovacie vrty

  • rekonštrukcia žel. priekopy

  • oporný / zárubný múr

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.