top of page

PUSTÉ POLE - LIPANY NR

Poruchy žel. násypu v km 67,550 – 68,000
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • odvodnenie územia

  • drenážna clona

  • subhorizontálne odvodňovacie vrty

  • rekonštrukcia žel. priekopy

  • oporný / zárubný múr

puste_pole_lipany_NR_box.jpg
puste_pole_lipany_NR_box_mobile.png
bottom of page