top of page

PREŠOV - STRÁŽSKE NR

Poruchy žel. zárezu v km 2,800 – 3,300
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • odvodnenie územia

  • drenážna clona

  • subhorizontálne odvodňovacie vrty

  • drenážno-stabilizačné rebrá

  • rekonštrukcia žel. priekopy

  • oporný / zárubný múr

presov_strazske_nr.jpg
presov_strazske_nr_box_mobile.png
bottom of page