PREŠOV - STRÁŽSKE

Poruchy svahu žel. zárezu v km 36,000 – 36,200
  • inžinierskogeologický prieskum

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.