top of page

NIŽNÁ MYŠĽA

Odstraňovanie škôd po povodniach: okamžité protihavarijné opatrenia a
následne Sanácia havarijného zosuvu
  • I. etapa, II. etapa

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • odvodnenie územia

  • drenážne rebrá

  • subhorizontálne odvodňovacie vrty

nizna_mysla_box.jpg
nizna_mysla_box_mobile.png
bottom of page