NIŽNÁ MYŠĽA

Odstraňovanie škôd po povodniach: okamžité protihavarijné opatrenia a
následne Sanácia havarijného zosuvu
  • I. etapa, II. etapa

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • odvodnenie územia

  • drenážne rebrá

  • subhorizontálne odvodňovacie vrty

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.