LASTOVCE

Gréckokatolícky kostol
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • podchytenie základov mikropilótami

  • odvodnenie územia

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.