KYSAK

DRIENOVSKÁ NOVÁ VES

Obišovce km 0,900 – 1,010
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie (SO-02)

  • mikropilótová stena

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.