top of page

KYSAK

DRIENOVSKÁ NOVÁ VES

Obišovce km 0,900 – 1,010
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie (SO-02)

  • mikropilótová stena

Kysak_Drienovská_Nová_Ves_box.jpg
Kysak_Drienovská_Nová_Ves_box_mobile.png
bottom of page