top of page

KYSAK - ČIRČ

Poruchy žel odrezu v km 50,670 - 50,990
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie 

  • kotvená mikropilótová stena

  • drenážno-stabilizačné rebrá

  • rekonštrukcia žel. priekopy

  • zárubný múr

Final_box_1.jpg
bottom of page