ČIERNA NAD TISOU - KOŠICE NR

Poruchy žel. násypu v km 61,500 - 61,800 a v km 66.250 - 66.370
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.