top of page

ČERVENÝ DVOR - SLANČÍK ŠRT

Zosuv svahu žel. násypu v km 61,215 - 61,250
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • úprava žel. násypu nad KPS

  • povrchové odvodnenie

Cerveny_dvor_final.jpg
cerveny_dvor_mobile.png
bottom of page