ČERVENÝ DVOR - SLANČÍK ŠRT

Zosuv svahu žel. násypu v km 61,215 - 61,250
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • úprava žel. násypu nad KPS

  • povrchové odvodnenie

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.