top of page
GEO_KONTAKT_LOGO_DARK_GREEN_FINAL.gif

NAŠÉ SLUŽBY

Inžinierská
Geológia
Zakladanie
Stavieb
Geotechnika
mao-segurando-arvore-no-campo-da-naturez
Ekológia
 • Výber a posúdenie území pre skládky komunálneho a priemyselného odpadu

 • Prieskum pre zakladanie skládok odpadov a monitoring vplyvu skládky na životné prostredie a jeho vyhodnocovanie

 • Návrh na odstránenie negatívnych vplyvov skládky na životné prostredie a jeho realizácia

VSCHT_fotobanka_005.jpg
Laboratórne práce v obore mechaniky zemín a analytickej chémie
 • Komplexné skúšky pre stanovenie popisných a fyzikálnych vlastností

 • Pevnostné a deformačné skúšky

 • Priepustnosť a zhutniteľnosť zemín

 • Rozbory vody pre hodnotenie agresivity na stavebné materiály

450_img1_dsc_0105.png
Špeciálne terénne práce
 • Statické a dynamické penetračné skúšky

 • Zaťažovacie skúšky

 • Doskou šmykové skúšky

 • Vsakovacie skúšky

 • Geofyzikálne práce

NAŠE SLUŽBY

O NÁS

Naša spoločnosť sa zaoberá inžinierskogeologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú:

 • Posúdenie stability zosuvných území

 • Prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov

 • Sanácia zosuvných území, projektovanie

 • Prieskum podzákladia objektov - stanovenie jeho únosnosti a stlačiteľnosti

 • Návrh stavebnej jamy, jej ochrana a odvodnenie

 • Prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií

 • Prieskum pre projektovanie a výstavbu zdravotechnických zariadení

 • Kanalizácia a vodovod

 • Posúdenie stability zosuvných území - prirodzených svahov, svahov zárezov a násypov s návrhom a sanačných opatrení

 • Sanácia zosuvných území - pilóty, mikropilóty, povrchové a hĺbkové odvodnenie

 • Prieskum a zhodnotenie prírodných, stavebných materiálov pre zemné konštrukcie

 • Vypracovanie štúdií pre optimálny výber staveniska pre občiansku a priemyselnú výstavbu a pre optimálne vedenie trás dopravných stavieb a produktovodov

O NÁS

REFERENCIE

V tejto sekcii nájdete naše portfólio obsahujúce doposiaľ zrealizované projekty našou spoločnosťou. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

REFERENCIE

KONTAKT

Geokontakt, s.r.o. Košice

Žilinská 11 

Košice

040 11

KONTAKT

Tel: 095 / 633 68 28

Email: geokontakt@geokontakt.sk

ÚDAJE SPOLOČNOSTI

IČO: 31714544

DIČ: 2020482046

IČ DPH: SK2020482046

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 6781/V

KONTAKT
bottom of page