Orlov, Plavec - Podolínec NR

Zosuv svahu žel. zárezu v km 16,980 - 17,100

 

 

Inžinierskogeologický prieskum

Návrh sanačných opatrení

1/2

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.