Červený Dvor - Slančík ŠRT

Zosuv svahu žel. násypu v km 61,215 - 61,250

 

 

Inžinierskogeologický prieskum

Projekt sanácie

Realizácia technicko 

Stabilizačných opatrení

Kotvená pilótová stena

Povrchové a hĺbkové odvodnenie

Povrchová úprava svahu

1/1

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.