Kysak - Čirč

Poruchy žel odrezu v km 50,670 - 50,990

 

 

Inžinierskogeologický prieskum

Projekt sanácie

Realizácia technicko 

Stabilizačných opatrení

Kotvená mikropilótová stena

Povrchové a hĺbkové odvodnenie​

1/1

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.