top of page

ORLOV, PLAVEC -

PODOLÍNEC NR

Zosuv svahu žel. zárezu v km 16,980 - 17,100
  • inžinierskogeologický prieskum

  • návrh sanačných opatrení

orlov_plavec_box_mobile.png
orlov_plavec_box.jpg
bottom of page